جلسه شورای شهرستان با حضور معاون سیاسی فرمانداری لارستان

جلسه شورای شهرستان با حضور معاون سیاسی فرمانداری لارستان.
ر جلسه شورای شهرستان لارستان ابتدا مقیمی ریس شورای شهرستان گزارشی از عملکرد یکساله شورای شهرستان و موقعیت این شورا در استان را ارائه کردند و سپس مهندس علیپور معاون سیاسی فرماندار با تمجید از فعالیتهای شورای شهرستان لارستان و مقیمی ریس شورا ،بر همکاری و تعامل شوراها با مسولین تاکید کرد و پس از آن انتخابات هیات رئیسه انجام و افراد زیر به عنوان اعضای هیات رئیسه جدید انتخاب شدند .
ریس : عبدالرحیم مقیمی
نائب ریس : محمدشریف کارگر
سخنگو : علی رام برزین
دبیر : احمد خرمی

در ادامه ،دستور کار جلسه مطرح گردید و یکی از موارد مطرح شده توسط راستگو از کمیسیون عمران شهرستان در ارتباط با استفاده از مجری برای ساختمانهای خاص بود که توسط دیوان عدالت مغایر با قانون اعلام شده ولی شهرداریها هنوز به آن استناد مینمایند . که در ادامه نوروزی از اعضای کمیسیون حقوق و نظارت توضیحاتی ارائه داد و گفت : با توجه به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند نخست ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت طبق وظایف و اختیارات خود ،آئین نامه مربوطه را مغایر با قانون دانسته و حکم به ابطال آن داده پس شهرداریها نمیتوانند به آئین نامه مربوط به مجری استناد کنند و مقیمی ریس شورای شهرستان نیز تاکید کردند که با توجه به قوانین موجود و حکم دیوان عدالت عمل گردد . و همچنین در این جلسه از تشکیل تعاونی دهیاریها حمایت و تاکید گردید و در آخر مقرر گردید شورای شهرستان لارستان با شوراهای شهرستان همجوار جلساتی را داشته باشد .


1 دیدگاه

  1. پس. چرا. دراین. جلسه. نماینده. شورای شهرستان. در. شورای. استان. فارس. تعین. نشده. است. پس. تکلیف. اقای. راستگو. چیست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد