واقع گرایی لازمه توسعه همه جانبه لارستان

* عبدالعزیز خضری: قدمت لارستان که در دل خود تحولات متفاوتی را تجربه کرده است، نیازمند تثبیت و تحکیم وفاق منطقه ای برای رسیدن به توسعه همه جانبه است.

 چنان چه نگاهی  مطالعه گرانه بیشتر به دهه گذشته صورت بگیرد متوجه می شویم دو شهر لار و اوز پیشگام دراستقرار دست آوردهای روز کشور و جهان بوده اند. ایجاد مراکز فرهنگی، بهداشتی و درمانی به دهه اول۱۳۰۰ و ۱۳۲۰ ه.ش بر می گردد و این نشان دهنده بینشی فرامنطقه ای است که از جامعه ای با توسعه انسانی در حوزه جغرافیایی حکایت دارد.

بخش اوز با داشتن مردمانی صبور و هماهنگ با همه مناطق به ویژه شهر لار و با وجودی که شاهد عقب ماندن در توسعه سیاسی بوده است، اما از مجرای عقل گرایی خارج نشده و همواره در چهارچوب قانون و اتکا به تصمیم گیری مقامات اجرایی استان و کشور منتظر مانده است. مردم لارستان با وحدت رویه، تمکین به قانون و کمک به پیشرفت مناطق مستحق، می توانند با خصوصیات بزرگی از نظر تقسیمات کشوری به خواسته دیرین دست بیابند و چنین آرزویی با وجود زیرمجموعه های آباد و توسعه یافته سریع تر دست یافتنی است. این منطقه با وجود تنوع مذهبی شیعه و سنی اما به خاطر حفظ برادری و آرامش، زبانزد مقامات عالی کشوری و لشکری است.

لارستان از امتیاز فرمانداری ویژه با اداره کلی برخوردار است که چند شهرستان را مدیریت می کند و وجود چند معاون مدیرکل در مرکز این فرمانداری جای خوشبختی را باعث شده است که لارستان از زیر ساخت های مهمی برای تبدیل شدن به استان برخوردار باشد. استان شدن لارستان به منزله رشد و توسعه منطقه است و اوز به همراه مناطق همجوار نیز از آن منتفع و بهره شایان می برند.

اینک شرایطی فراهم آمده است تا بخش اوز ارتقا پیدا کند و بدیهی است فرصت مضاعفی ایجاد می کند برای بهره مندی از منابع ملی کشور و ارتقا فرمانداری ویژه لارستان. با توسعه متوازن منطقه، مردم بخش اوز می توانند در آن سهم ویژه ایفا کنند در غیر این صورت با حاصل رشد بی توسعه روبرو خواهیم بود. در حالی که زبان همواره در راستای بیان، وحدت، حسن همجواری، تکریم و تحقق شکوفایی ظرفیت های متقابل بوده است، امید است در عمل نیز عینیت پیدا کند تا هم زبان، یک دل و از روی تدبیر لارستان را پیش ببریم.

دراین حالت، مثل استان های پیشرفته کشور که از هر فرصتی برای تعالی کل زیر مجموعه  بهره برده اند ما نیز همان راه را برویم.

* عضو شورای سرپرستی و نویسندگان

3 دیدگاه

  1. سخنان متین و قابل ستایش..ان شاءالله مسئولین بخش اوز هم بدنبال فراهم کردن بیشتر زیر ساختهای لازم با شند

  2. فکر کنم دیگه وقت خواهش و تمنا و لطف و کرم و مهربانی گذشته است باید اقدام اساسی صورت گیرد. ایجاد استان جدید در شرایط کنونی امکان پذیر نیست اما ارتقای شهر اوز هزینه ای در بر ندارد ویا بسیار جزیی است. استان عزیز فارس کجایی ?

  3. بسیار ساده است تا شهرستانهای متعدد در اطراف لار نباشند دولت ضروریتی نمی داتد که لار را مرکزیت دهد بنابرین ابتدا باید بخشهای بزرگ مانند اوز ارتقا یابند وهمراه با سایر شهرستانهای مجاور ذمینه برای مرکزیت لارستان فراهم شود لذا باید واقع گرا باشیم وارتقای بخش کهن اوز را منوط به ارتقای مرکز شهرستان نکنیم درحال حاضر سهرستانهای بزرگی مانند نیشابور سبزوار کاشان خیرفت و……خودشان به دنبال ارتقای بخشهاییشان هستند تا دراینده به استان ارتقا بابند اما در در اینجا برعکس عمل میکنند که نتیجه ان عدم رشد وتوسعه برای کل منطقه میشود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد