دیدار رئیس شورا با معاون سازمان برنامه و بودجه

 

به گزارش پسین اوز وبه نقل از رئیس شوراى اسلامى شهر اوز ، مسائل ، مشکلات و نیازمندیهاى شهر در دیدار با معاون برنامه وبودجه سازمان مدیریت وبرنامه ریزى استان فارس در شیراز مطرح ومورد بررسى قرار گرفت . در این دیدار فریبا صالحى در باره اولویت هاى ساخت سالن ورزشى والیبال بانوان ، ساخت مخزن آب ، بازسازى آزمایشگاه مرکزى وپژوهشسرا به تفصیل صحبت کرده ودرخواست اعتبار نمود .

مهندس سلحشورى در این دیدار ضمن سپاس از پیگیرى هاى رئیس شوراى اوز گفت : من خوشحالم که یک بانوى علاقمند وتحصیلکرده در راس شوراى شهر فرهنگى اوز قرار داشته و مجدانه پیگیر مسائل شهر اوز است . وى دستور رسیدگى وبررسى موارد مطرح شده را به روساى گروه فرهنگى وزیر بنائى صادر کرد ، در ادامه صالحى براى تثبیت تقاضا وپیگیر ى به ترتیب با خانم دادور در مورد تامین اعتبار امور ورزشى وآقاى احمدى در مورد اعتبارات مخزن آب اوز ملاقات وخواستار اجراى دستورات معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزى شد ، که در هرمورد تقاضا ثبت وبراى رسیدگى بیشتر در دستور کار قرار گرفت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد