سالمندی دوره فرزانگی است

یک اکتبر مصادف با ۹ مهرماه روز جهانی سالمندان است. حضرت رسول(ص) می فرماید: یکی از راههای تکریم و تعظیم ذات اقدس الهی، احترام و تجلیل از سالخوردگان مسلمان است.

همانطوری که می دانید یکی از راههای مهم انتقال یک فرهنگ به نسل های آینده، رفتار مربیان و والدین است. کودکان از رفتار بزرگ ترها الگو می گیرند. سالمندان امروز، جوانان دیروز هستند. تکریم بزرگان و سالخوردگان مایه برکت در زندگی است.

روز جهانی سالمند در اوز بدون هیچگونه مراسم یا نکوداشتی سپری شد. در بعضی از شهرها مسئولان کمیته امداد امام(ره) این مهم را به عهده گرفتند. خوب در شهر ما فعلا کمیته امداد امام (ره) وجود ندارد. اما در بعضی از نقاط نیز بهزیستی این کار را انجام داده است.

در اوز بهزیستی وجود دارد و انتظار می رفت که این آئین توسط بهزیستی برگزار شود. حالا بهزیستی هم انجام نداد و یا جزء وظایفش نبود در بحث دیگر باید نوشت، اما می شد بخشداری که در راس ادارات و شورا که در راس نهادهاست مراسمی را بدین مناسبت برگزار می کردند.

اصولا سالخوردگی جمعیت در اثر افزایش امید به زندگی است. ۸/۲درصد جمعیت ایران براساس سرشماری سال ۹۰ سالخورده هستند. محدوده جمعیت سالخوردگی کشور بین ۱۰۰- ۶۰سالگی است. سالمندی دوره فرزانگی انسان است. به هر حال در این شهر سالمندان را می توان به دو دسته تقسیم کرد: ۱-سالمندانی که به دلیل کهولت سن و بیماری در بستر ها غنوده اند. ۲-سالمندانی که فعال اجتماعی بوده و همراه و همگام با مسئولان مشغول فعالیت هستند، که باید برای هر دو دسته احترام ویژه قائل شد. ذکر اسامی هر دو دسته امکان پذیر است ولی ممکن است بزرگواری از قلم بیفتد و نگرانی حاصل شود.

پسین اوز روز سالمند را به سالمندان محترم اوز تهنیت گفته و برایشان سلامتی آرزومند است.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد