شبی دیدنی و یاد گاری درپارک ملت کاریان کهن

نمایشگاه اغذیه گوناگون وشوروحال وهیجان مردمی در پارک ملت کاریان کهن درشب جمعه ۱۳۹۷/۸/۳ هیچ گاه برای کسانی که از نزدیک حال و هوا و شوق وذوق خانواده ها و جو حاکم در محوطه نمایشگاه وپارک ملت کاریان کهن را دیده اند فراموش نمی شود!؟

هجوم جمعیت دراین شب  برای بازدید و خرید دست پخت بانوان هنرمند، باذوق و سلیقه، سختکوش، فعال وکاردان کاریان کهن وصف ناشدنی وسر از پا نمی شناختند!؟

با این که این نمایشگاه مصادف شده بود با فوت وخاک سپاری مرحوم مظفر بیدشهریکی از هم محلیان (خدارحمتش کند) وعملا” بخشی از خانواده های کاریانی علیرغم عشق وعلاقه به مشارکت در نمایشگاه اغذیه فوق نتوانستند در نمایشگاه شرکت داشته باشندولی  جای خالی آن هارا انبوه خانواده ها از روستاهای دهستان هرم دربخش جویم وروستاهای دهستان بیدشهر در بخش اوز پر کرده بودند!

چیزی که در این میان خیلی مشهود و ناراحت کننده بود( به رغم دل سوزی و زحمات چندین روزه هئیت امنای و مجریان نمایشگاه) برای پربار برگزار شدن آن اما به متاسفانه به هیچ وجه حدس وگمان ها و پیش بینی ها (با وجود انواع اغذیه رنگارنگ) متناسب با هجوم جمعیت آمده به پارک نبود!؟

 مجری خوب و خوش سخن مراسم آقای مهندس خالد صدیقی با اشعارسروده شده توسط شاعران محلی و سخنان دلنشین و رسا ضمن خیر مقدم به مدعوین و خانواده های بی شمار و جمعیت مشتاق بازدیدکننده از نمایشگاه بسیار متین و دلچسب و جالب و زیبا  بود.

از جمله سخنان آقای صدیقی خوش آمدگوئی و دعوت خانواده ها به نظم و راهنمائی در مورد بازدید از سفره های اغذیه چیده شد زیر آلاچیق های در محوطه پارک بود ولی ازدحام جمعیت چنان زیاد بود که در محوطه پارک در اثر توقف اتومبیل ها و مردم ((به قول معروف جای سوزن انداختن)) نبود!؟

حجم جمعیت آمده به پارک دراین شب زیبا ودیدنی چنان زیاد بود که با ظرفیت محوطه پارک نمی خواند به طوری که مراجعین مجبور شده بودند وسائط نقلیه خودرا دوطرف ورودی آسفالته تپه پارک وحواشی جاده کاریان به سمت هود در بخش اوز پارک کنند.

از آن جائی که برگزاری این نمایشگاه اغذیه توسط هیئت امنای پارک و بانوان هنر دوست و خوش ذوق و متبحر پخت وپز در کاریان کهن ((تجربه اول)) بود طبیعی به نظر می رسید که با وجود همه تدارکات و پیش بینی ها و زیبائی ها دارای نارسائی های زیادی باشد:

۱_ کمبود راهنما برای پارک صحیح و منظم وسائط نقلیه در محوطه پارک.

۲_ اغذیه عرضه شده درغرفه های گوناگون پارک (همان طوری که پیشتراشاره شد) با توجه به فراخوان عمومی برگزاری نمایشگاه درسطح روستاها وشهرها وهجوم مردم دراین شب بسیار کم وناچیز بودبه طوری که دوسوم خانواده ها از خرید وتناول اغذیه های موجود در پارک محروم گردیدند.

۳_ مجریان نمایشگاه می بایست از قبل برای مدعوین خاص (برای مثال بخشدار جویم وخانواده اش) پیش از اتمام انواغ اغذیه پیش بینی لازم را می کردند.

۴_ مسئولین کبابی کهتویه بستک که در این پارک هرشب از میهمانان و مراجعین پذیرائی می کنند باید طوری از حیث و فورکباب و مواد خوردنی و آشامیدنی و نفرات تجهیز می شدند که بتوانند جوابگوی خیل جمعیت حاضر در این شب باشند.

مع الاسف دراین شب درمقابل درخواست های خانواده ها دو واژه آشنا ((نداریم )) و((تمام شده)) که باعث رنجش خاطر همه خانواده ها می شدخیلی رواج داشت!؟

 ۵_ اگر چه هنرنمائی های مجری مراسم به پشتوانه تجربه ودانش جالب و زیبا بود و خیر مقدم های پیاپی ازحضور و استقبال وصف ناشدنی خانواده ها در پارک و سخنرانی بخشدار جویم و((نگارنده خبر)) در محوطه پارک و تحسین و تائید و تشویق چنین ابتکاراتی درسطح روستاها بسیارمفید و شایسته و درخورتوجه بود ولی با توجه به شور وحال وعطش عمومی به بازدید از نمایشگاه ارضای خاطر اکثریت مدعوین و مراجعین به پارک را نمی توانست درپی داشته باشد.

 این نقیصه فاحش باید سعی شود که ان شاءالله  در نمایشگاههای بعدی جبران گردد.

۶_ محل استقرارصندوق های متعدد پیش بینی شده در سطح محوطه پارک  برای دریافت نرخ اغذیه ها از خانواده ها نامناسب و با هجوم جمعیت تطابق و تناسبی نداشت.

قابل ذکر است که اغذیه گوناگون عرضه شده در پارک وبرنامه ها و امکانات  آن (همان طوری که قبلا) یاد آوری گردید بسیار زیاد بود و علتش نیز این بود که هیچ گاه  درنظر نمی گنجید که نمایشگاه فوق باچنین  استقبال عمومی در منطقه مواجه شود!

به همین دلیل درصورتی که ۴ برابرتسهیلات واغذیه های موجود در محوطه پارک پیش بینی شده بود باز هم پاسخ گوی این همه سیل جمعیت و خانواده ها را نداشت!

درپایان لازم به ذکر است که برگزاری نمایشگاه فوق به خاطر تامین بخشی از هزینه های جاری پارک ملت کاریان کهن بود وجالب است که بدانید برخی اشخاص از روستاهای هم جوار و شهروندان محلی چنان تحت تاثیر عمل خوب و زیبنده هیئت امنای پارک ملت کاریان کهن قرارگرفته بودند ((که به خاطر تقدیر وتشویق)) صدها هزارتومان کمک مالی برای هرچه بهترتجهیزشدن پارک ملت کاریان کهن پرداخت کردند که با فروش اغذیه عرضه شده توسط بانوان زبردست و ماهر محلی حدود ۱۵ میلیون تومان به نفع پارک تامین  گردید.

بدیهی است همان طوری که پیشتر گفتیم چنانچه پیش بینی ها وسیع تر و محاسبه شده تر بود می توانست تامین چند برابر اعتبار مالی برای رفع کمبودها ونارسائی های پارک درپی داشته باشد که امیدواریم در برنامه های بعدی این مهم جبران گردد.

آخرین برنامه این شب زیبا و فراموش ناشدنی پذیرائی از مدعوین(خاص) با کباب کهتویه بود.

درپایان جا دارد که بدین وسیله از اقدامات هیئت امنای پارک ملت کاریان کهن به خاطر برنامه های زیبا و پسندیده و ابتکاری شان فوق العاده تقدیر وتشکربعمل آید.

سردار نوروزی – کاریان


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد